101, Mendelevium (Md)

Dmitri Mendelejew (russ. Chemiker)

Isotope:

         
  Er Tm Yb  
  Fm Md No  
   
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 23
Anzahl Kernisomere: 5
Anzahl natürlicher Nuklide: 0
Anzahl stabiler Nuklide: 0
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 247Md (7.444 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
245Md 245mMd
(0.3 MeV)
246Md 247Md 247mMd
(0.2 MeV)
248Md 249Md 249mMd
(0.1 MeV)
250Md 251Md 252Md 253Md 254Md 254mMd
(0.1 MeV)
255Md 256Md
257Md 258Md 258mMd
(0.2 MeV)
259Md 260Md 261Md 262Md  
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung