109, Meitnerium (Mt)

Lise Meitner (dt. Atomphysikerin)

Isotope:

         
  Os Ir Pt  
  Hs Mt Ds  
   
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 17
Anzahl Kernisomere: 2
Anzahl natürlicher Nuklide: 0
Anzahl stabiler Nuklide: 0
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 267Mt (7.273 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
265Mt 266Mt 266mMt
(1.23 MeV)
267Mt 268Mt 268mMt
(0.1 MeV)
269Mt 270Mt
271Mt 272Mt 273Mt 274Mt 275Mt 276Mt 277Mt 278Mt
279Mt        
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung