19, Kalium (K)

arab. al qali = Waschlauge

Isotope:

         
  Ne Na Mg  
  Ar K Ca  
  Kr Rb Sr  
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 27
Anzahl Kernisomere: 3
Anzahl natürlicher Nuklide: 3
Anzahl stabiler Nuklide: 2
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 43K (8.577 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
32K 33K 34K 35K 36K 37K 38K 38mK
(0.1304 MeV)
38mK
(3.4581 MeV)
39K 40K 40mK
(1.6437 MeV)
41K 42K 43K 44K
45K 46K 47K 48K 49K 50K 51K 52K
53K 54K 55K      
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung