Nuklide mit 13 Neutronen mehr als Protonen im Kern

Isodiaphere:

         
  12 13 14  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 121
Anzahl Kernisomere: 49
Anzahl natürlicher Nuklide: 6
Anzahl stabiler Nuklide: 5
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 87Rb (8.711 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
31F 33Ne 35Na 37Mg 39Al 41Si 43P 45S
47Cl 49Ar 51K 53Ca 55Sc 57Ti 59V 61Cr
63Mn 65Fe 65mFe
(0.364 MeV)
67Co 69Ni 69mNi
(0.321 MeV)
69mNi
(2.701 MeV)
71Cu
71mCu
(2.756 MeV)
73Zn 73mZn
(0.2376 MeV)
73mZn
(0.1955 MeV)
75Ga 77Ge 77mGe
(0.1597 MeV)
79As
79mAs
(0.7728 MeV)
81Se 81mSe
(0.103 MeV)
83Br 83mBr
(3.0688 MeV)
85Kr 85mKr
(0.305 MeV)
85mKr
(1.9918 MeV)
87Rb 89Sr 91Y 91mY
(0.5556 MeV)
93Zr 95Nb 95mNb
(0.2357 MeV)
97Mo
99Tc 99mTc
(0.1427 MeV)
101Ru 101mRu
(0.5276 MeV)
103Rh 103mRh
(0.0398 MeV)
105Pd 107Ag
107mAg
(0.0931 MeV)
109Cd 109mCd
(0.0595 MeV)
109mCd
(0.4635 MeV)
111In 111mIn
(0.537 MeV)
113Sn 113mSn
(0.0774 MeV)
115Sb 115mSb
(1.3002 MeV)
115mSb
(2.7963 MeV)
115mSb
(3.6596 MeV)
117Te 117mTe
(0.2961 MeV)
119I 121Xe
123Cs 123mCs
(0.1563 MeV)
123mCs
(0.2136 MeV)
125Ba 127La 127mLa
(0.0148 MeV)
129Ce 131Pr
131mPr
(0.1524 MeV)
133Nd 133mNd
(0.128 MeV)
133mNd
(0.1761 MeV)
135Pm 135mPm
(0.0687 MeV)
137Sm 137mSm
(0.18 MeV)
139Eu 141Gd 141mGd
(0.3778 MeV)
143Tb 143mTb
(0.1 MeV)
145Dy 145mDy
(0.1182 MeV)
147Ho
149Er 149mEr
(0.7418 MeV)
149mEr
(2.6111 MeV)
149mEr
(3.2427 MeV)
151Tm 151mTm
(0.1 MeV)
151mTm
(2.6557 MeV)
153Yb
153mYb
(2.7 MeV)
155Lu 155mLu
(0.02 MeV)
155mLu
(1.781 MeV)
157Hf 159Ta 159mTa
(0.064 MeV)
161W
163Re 163mRe
(0.115 MeV)
165Os 167Ir 167mIr
(0.1753 MeV)
169Pt 171Au 171mAu
(0.25 MeV)
173Hg        
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung