27, Cobalt (Co)

Cobaltum, mhd. kobalt = Kobold

Isotope:

         
   
  Fe Co Ni  
  Ru Rh Pd  
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 40
Anzahl Kernisomere: 11
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 59Co (8.768 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
47Co 48Co 49Co 50Co 51Co 52Co 52mCo
(0.38 MeV)
53Co
53mCo
(3.19 MeV)
54mCo
(0.197 MeV)
54Co 55Co 56Co 57Co 58mCo
(0.0249 MeV)
58mCo
(0.0532 MeV)
58Co 59Co 60Co 60mCo
(0.0586 MeV)
61Co 62mCo
(0.022 MeV)
62Co 63Co
64Co 65Co 66mCo
(0.642 MeV)
66mCo
(0.175 MeV)
66Co 67Co 68Co 68mCo
(0.15 MeV)
69Co 70mCo
(0.2 MeV)
70Co 71Co 72Co 73Co 74Co 75Co
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung