27, Cobalt (Co)

Cobaltum, mhd. kobalt = Kobold

Isotope:

         
   
  Fe Co Ni  
  Ru Rh Pd  
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 40
Anzahl Kernisomere: 11
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 59Co (8.768 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
47Co 48Co 49Co 50Co 51Co 52Co 52mCo
(0.38 MeV)
53Co
53mCo
(3.19 MeV)
54Co 54mCo
(0.197 MeV)
55Co 56Co 57Co 58Co 58mCo
(0.0249 MeV)
58mCo
(0.0532 MeV)
59Co 60Co 60mCo
(0.0586 MeV)
61Co 62Co 62mCo
(0.022 MeV)
63Co
64Co 65Co 66Co 66mCo
(0.175 MeV)
66mCo
(0.642 MeV)
67Co 68Co 68mCo
(0.15 MeV)
69Co 70Co 70mCo
(0.2 MeV)
71Co 72Co 73Co 74Co 75Co
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung