32, Germanium (Ge)

lat. germania = Germanien, Deutschland

Isotope:

         
  Al Si P  
  Ga Ge As  
  In Sn Sb  
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 45
Anzahl Kernisomere: 13
Anzahl natürlicher Nuklide: 5
Anzahl stabiler Nuklide: 4
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 72Ge (8.732 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
58Ge 59Ge 60Ge 61Ge 62Ge 63Ge 64Ge 65Ge
66Ge 67Ge 67mGe
(0.0182 MeV)
67mGe
(0.7517 MeV)
68Ge 69Ge 69mGe
(0.0868 MeV)
69mGe
(0.3979 MeV)
70Ge 71Ge 71mGe
(0.1984 MeV)
72Ge 72mGe
(0.6914 MeV)
73Ge 73mGe
(0.0667 MeV)
73mGe
(0.0133 MeV)
74Ge 75Ge 75mGe
(0.1397 MeV)
75mGe
(0.192 MeV)
76Ge 77Ge 77mGe
(0.1597 MeV)
78Ge
79Ge 79mGe
(0.1859 MeV)
80Ge 81Ge 81mGe
(0.6791 MeV)
82Ge 83Ge 84Ge
85Ge 86Ge 87Ge 88Ge 89Ge    
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung