Nuklide mit Massenzahl 81

Isobare:

         
  80 81 82  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 17
Anzahl Kernisomere: 5
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 81Br (8.696 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
81Zn 81Ga 81Ge 81mGe
(0.6791 MeV)
81As 81Se 81mSe
(0.103 MeV)
81Br
81mBr
(0.5362 MeV)
81Kr 81mKr
(0.1906 MeV)
81Rb 81mRb
(0.0863 MeV)
81Sr 81Y 81Zr
81Nb        
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung