34, Selen (Se)

Selenium, gr. selene = Mond

Isotope:

         
  P S Cl  
  As Se Br  
  Sb Te I  
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 40
Anzahl Kernisomere: 10
Anzahl natürlicher Nuklide: 6
Anzahl stabiler Nuklide: 4
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 78Se (8.718 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
65Se 66Se 67Se 68Se 69Se 69mSe
(0.0394 MeV)
69mSe
(0.5739 MeV)
70Se
71Se 71mSe
(0.0488 MeV)
71mSe
(0.2605 MeV)
72Se 73Se 73mSe
(0.0257 MeV)
74Se 75Se
76Se 77Se 77mSe
(0.1619 MeV)
78Se 79Se 79mSe
(0.0958 MeV)
80Se 81Se
81mSe
(0.103 MeV)
82Se 82mSe
(3.5185 MeV)
83Se 83mSe
(0.2285 MeV)
84Se 85Se 86Se
87Se 88Se 89Se 90Se 91Se 92Se 93Se 94Se
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung