Nuklide mit Massenzahl 87

Isobare:

         
  86 87 88  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 18
Anzahl Kernisomere: 5
Anzahl natürlicher Nuklide: 2
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 87Rb (8.711 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
87Ge 87As 87Se 87Br 87Kr 87Rb 87Sr 87mSr
(0.3885 MeV)
87Y 87mY
(0.3808 MeV)
87Zr 87mZr
(0.3358 MeV)
87Nb 87mNb
(0.0038 MeV)
87Mo 87Tc
87mTc
(0.02 MeV)
87Ru       
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung