Nuklide mit Massenzahl 93

Isobare:

         
  92 93 94  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 22
Anzahl Kernisomere: 8
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 93Zr (8.672 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
93Se 93Br 93Kr 93Rb 93mRb
(0.2534 MeV)
93Sr 93Y 93mY
(0.7587 MeV)
93Zr 93Nb 93mNb
(0.0308 MeV)
93Mo 93mMo
(2.4249 MeV)
93Tc 93mTc
(0.3918 MeV)
93mTc
(2.1852 MeV)
93Ru 93mRu
(0.7344 MeV)
93mRu
(2.0826 MeV)
93Rh 93Pd 93Ag   
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung