Nuklide mit Massenzahl 99

Isobare:

         
  98 99 100  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 23
Anzahl Kernisomere: 8
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 99Tc (8.614 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
99Kr 99Rb 99Sr 99Y 99mY
(2.1416 MeV)
99Zr 99Nb 99mNb
(0.3653 MeV)
99Mo 99mMo
(0.0978 MeV)
99mMo
(0.0685 MeV)
99Tc 99mTc
(0.1427 MeV)
99Ru 99Rh 99mRh
(0.0643 MeV)
99Pd 99Ag 99mAg
(0.5061 MeV)
99Cd 99In 99mIn
(0.4 MeV)
99Sn  
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung