Nuklide mit Massenzahl 115

Isobare:

         
  114 115 116  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 26
Anzahl Kernisomere: 11
Anzahl natürlicher Nuklide: 2
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 115In (8.517 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
115Mo 115Tc 115Ru 115Rh 115Pd 115mPd
(0.0892 MeV)
115Ag 115mAg
(0.0412 MeV)
115Cd 115mCd
(0.181 MeV)
115In 115mIn
(0.3362 MeV)
115Sn 115mSn
(0.6128 MeV)
115mSn
(0.7136 MeV)
115Sb
115mSb
(1.3002 MeV)
115mSb
(2.7963 MeV)
115mSb
(3.6596 MeV)
115Te 115mTe
(0.01 MeV)
115mTe
(0.2801 MeV)
115I 115Xe
115Cs 115Ba       
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung