Nuklide mit Massenzahl 131

Isobare:

         
  130 131 132  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 27
Anzahl Kernisomere: 10
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 131Xe (8.424 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
131Cd 131In 131mIn
(0.302 MeV)
131mIn
(3.764 MeV)
131Sn 131Sn 131mSn
(4.8467 MeV)
131Sb
131Te 131mTe
(0.1823 MeV)
131mTe
(1.94 MeV)
131I 131Xe 131mXe
(0.1639 MeV)
131Cs 131Ba
131mBa
(0.188 MeV)
131La 131mLa
(0.3046 MeV)
131Ce 131mCe
(0.0631 MeV)
131Pr 131mPr
(0.1524 MeV)
131Nd
131Pm 131Sm 131Eu      
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung