Nuklide mit Massenzahl 120

Isobare:

         
  119 120 121  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 26
Anzahl Kernisomere: 11
Anzahl natürlicher Nuklide: 2
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 120Sn (8.505 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
120Ru 120Rh 120Pd 120Ag 120mAg
(0.203 MeV)
120Cd 120In 120mIn
(0.05 MeV)
120mIn
(0.08 MeV)
120Sn 120mSn
(2.4816 MeV)
120mSn
(2.9022 MeV)
120Sb 120mSb
(0.1 MeV)
120mSb
(0.0782 MeV)
120mSb
(2.3283 MeV)
120Te 120I 120mI
(0.32 MeV)
120mI
(0.0726 MeV)
120Xe 120Cs 120mCs
(0.1 MeV)
120Ba
120La 120Ce       
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung