Nuklide mit Massenzahl 129

Isobare:

         
  128 129 130  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 28
Anzahl Kernisomere: 12
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 129I (8.436 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
129Ag 129mAg
(0.05 MeV)
129Cd 129mCd
(0.1 MeV)
129In 129mIn
(0.38 MeV)
129mIn
(0.05 MeV)
129Sn
129mSn
(0.0352 MeV)
129Sb 129mSb
(1.851 MeV)
129mSb
(1.8609 MeV)
129mSb
(2.1389 MeV)
129Te 129mTe
(0.1055 MeV)
129I
129Xe 129mXe
(0.2361 MeV)
129Cs 129Ba 129mBa
(0.0084 MeV)
129La 129mLa
(0.1721 MeV)
129Ce
129Pr 129Nd 129Pm 129Sm     
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung