61, Promethium (Pm)

Promethos (gr. Mythologie)

Isotope:

         
   
  Nd Pm Sm  
  U Np Pu  
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 56
Anzahl Kernisomere: 18
Anzahl natürlicher Nuklide: 0
Anzahl stabiler Nuklide: 0
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 143Pm (8.318 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
126Pm 127Pm 128Pm 129Pm 130Pm 131Pm 132Pm 133Pm
133mPm
(0.1304 MeV)
134Pm 134mPm
(0.1 MeV)
135Pm 135mPm
(0.0687 MeV)
136Pm 136mPm
(0.13 MeV)
137Pm
137mPm
(0.15 MeV)
138Pm 138mPm
(0.03 MeV)
139Pm 139mPm
(0.1887 MeV)
140Pm 140mPm
(0.42 MeV)
141Pm
141mPm
(0.6284 MeV)
141mPm
(2.5309 MeV)
142Pm 142mPm
(0.8832 MeV)
143Pm 144Pm 144mPm
(0.8409 MeV)
144mPm
(8.5958 MeV)
145Pm 146Pm 147Pm 148Pm 148mPm
(0.1379 MeV)
149Pm 149mPm
(0.2402 MeV)
150Pm
151Pm 152Pm 152mPm
(0.15 MeV)
152mPm
(0.15 MeV)
153Pm 154Pm 154mPm
(0.12 MeV)
155Pm
156Pm 157Pm 158Pm 159Pm 160Pm 161Pm 162Pm 163Pm
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung