Nuklide mit Massenzahl 154

Isobare:

         
  153 154 155  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 27
Anzahl Kernisomere: 11
Anzahl natürlicher Nuklide: 2
Anzahl stabiler Nuklide: 2
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 154Sm (8.227 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
154La 154Ce 154Pr 154Nd 154mNd
(0.48 MeV)
154mNd
(1.349 MeV)
154Pm 154mPm
(0.12 MeV)
154Sm 154Eu 154mEu
(0.0682 MeV)
154mEu
(0.1453 MeV)
154Gd 154Tb 154mTb
(0.012 MeV)
154mTb
(0.2 MeV)
154Dy 154Ho 154mHo
(0.238 MeV)
154Er 154Tm 154mTm
(0.07 MeV)
154Yb 154Lu
154mLu
(0.058 MeV)
154mLu
(2.562 MeV)
154Hf      
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung