Nuklide mit 105 Neutronen

Isotone:

         
  104 105 106  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 42
Anzahl Kernisomere: 21
Anzahl natürlicher Nuklide: 2
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 173Er (8.074 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
169Gd 170Tb 171Dy 172Ho 173Er 174Tm 175Yb 175mYb
(0.5149 MeV)
176Lu 176mLu
(0.1228 MeV)
177Hf 177mHf
(1.3424 MeV)
177mHf
(2.74 MeV)
177mHf
(1.3155 MeV)
178Ta 178mTa
(0.1 MeV)
178mTa
(1.57 MeV)
178mTa
(3 MeV)
179mW
(3.3485 MeV)
179mW
(1.6319 MeV)
179W 179mW
(0.2219 MeV)
180Re 181Os
181mOs
(0.0492 MeV)
181mOs
(0.1565 MeV)
182Ir 183Pt 183mPt
(0.0345 MeV)
183mPt
(0.1957 MeV)
184mAu
(0.0685 MeV)
184Au
185Hg 185mHg
(0.0993 MeV)
186Tl 186mTl
(0.32 MeV)
186mTl
(0.69 MeV)
187Pb 187mPb
(0.081 MeV)
188Bi
188mBi
(0.21 MeV)
189Po       
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung