Nuklide mit Massenzahl 179

Isobare:

         
  178 179 180  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 28
Anzahl Kernisomere: 14
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 179Hf (8.039 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
179Tm 179Yb 179Lu 179mLu
(0.5924 MeV)
179Hf 179mHf
(0.375 MeV)
179mHf
(1.1058 MeV)
179Ta
179mTa
(0.0307 MeV)
179mTa
(0.5202 MeV)
179mTa
(1.2526 MeV)
179mTa
(1.3173 MeV)
179mTa
(1.3279 MeV)
179mTa
(2.6393 MeV)
179W 179mW
(0.2219 MeV)
179mW
(1.6319 MeV)
179mW
(3.3485 MeV)
179Re 179mRe
(0.0654 MeV)
179Os 179Ir 179Pt 179Au
179Hg 179Tl 179mTl
(0.86 MeV)
179Pb     
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung