Nuklide mit Massenzahl 183

Isobare:

         
  182 183 184  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 24
Anzahl Kernisomere: 12
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 0
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 183W (8.008 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
183Lu 183Hf 183Ta 183mTa
(0.0732 MeV)
183W 183mW
(0.3095 MeV)
183Re 183mRe
(1.9076 MeV)
183Os 183mOs
(0.1707 MeV)
183Ir 183Pt 183mPt
(0.0345 MeV)
183mPt
(0.1957 MeV)
183Au 183mAu
(0.0733 MeV)
183mAu
(0.2306 MeV)
183Hg 183mHg
(0.24 MeV)
183Tl 183mTl
(0.63 MeV)
183mTl
(0.9768 MeV)
183Pb 183mPb
(0.097 MeV)
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung