Nuklide mit 104 Neutronen

Isotone:

         
  103 104 105  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 36
Anzahl Kernisomere: 14
Anzahl natürlicher Nuklide: 3
Anzahl stabiler Nuklide: 3
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 173Tm (8.094 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
167Eu 168Gd 169Tb 170Dy 171Ho 172Er 173Tm 173mTm
(0.3177 MeV)
174Yb 174mYb
(1.5181 MeV)
175Lu 175mLu
(1.3922 MeV)
175mLu
(3.5348 MeV)
176Hf 177Ta 177mTa
(0.0734 MeV)
177mTa
(0.1861 MeV)
177mTa
(1.355 MeV)
177mTa
(4.6563 MeV)
178W 179Re 179mRe
(0.0654 MeV)
180Os 181Ir
182Pt 183Au 183mAu
(0.0733 MeV)
183mAu
(0.2306 MeV)
184Hg 185Tl 185mTl
(0.4548 MeV)
186Pb
187Bi 187mBi
(0.101 MeV)
187mBi
(0.252 MeV)
188Po     
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung