79, Gold (Au)

Aurum, lat. aurum = Gold

Isotope:

         
  Pd Ag Cd  
  Pt Au Hg  
  Ds Rg Cn  
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 74
Anzahl Kernisomere: 32
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 191Au (7.925 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
169Au 170Au 170mAu
(0.275 MeV)
171Au 171mAu
(0.25 MeV)
172Au 173Au 173mAu
(0.214 MeV)
174Au 174mAu
(0.36 MeV)
175Au 175mAu
(0.2 MeV)
176Au 176mAu
(0.2956 MeV)
177Au 177mAu
(0.1579 MeV)
178Au 179Au 180Au 181Au 182Au 183Au 183mAu
(0.0733 MeV)
183mAu
(0.2306 MeV)
184Au 184mAu
(0.0685 MeV)
185Au 185mAu
(0.1 MeV)
186Au 186mAu
(0.2278 MeV)
187Au 187mAu
(0.1205 MeV)
188Au 189Au 189mAu
(0.2472 MeV)
189mAu
(0.3251 MeV)
189mAu
(2.5547 MeV)
190Au 190mAu
(0.2 MeV)
191Au
191mAu
(0.2662 MeV)
192Au 192mAu
(0.1354 MeV)
192mAu
(0.4316 MeV)
193Au 193mAu
(0.2902 MeV)
193mAu
(2.4865 MeV)
194Au
194mAu
(0.1074 MeV)
194mAu
(0.4758 MeV)
195Au 195mAu
(0.3186 MeV)
196Au 196mAu
(0.0847 MeV)
196mAu
(0.5957 MeV)
197Au
197mAu
(0.4092 MeV)
198Au 198mAu
(0.3122 MeV)
198mAu
(0.8117 MeV)
199Au 199mAu
(0.5489 MeV)
200Au 200mAu
(0.962 MeV)
201Au 202Au 203Au 204Au 205Au 206Au 207Au 208Au
209Au 210Au       
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung