Nuklide mit Massenzahl 195

Isobare:

         
  194 195 196  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 24
Anzahl Kernisomere: 12
Anzahl natürlicher Nuklide: 1
Anzahl stabiler Nuklide: 1
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 195Pt (7.927 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
195Re 195Os 195Ir 195mIr
(0.1 MeV)
195Pt 195mPt
(0.2593 MeV)
195Au 195mAu
(0.3186 MeV)
195Hg 195mHg
(0.1761 MeV)
195Tl 195mTl
(0.4826 MeV)
195Pb 195mPb
(0.2029 MeV)
195mPb
(1.759 MeV)
195Bi
195mBi
(0.401 MeV)
195mBi
(2.31 MeV)
195Po 195mPo
(0.23 MeV)
195At 195mAt
(0.034 MeV)
195Rn 195mRn
(0.059 MeV)
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung