Nuklide mit 120 Neutronen

Isotone:

         
  119 120 121  
         
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 27
Anzahl Kernisomere: 10
Anzahl natürlicher Nuklide: 2
Anzahl stabiler Nuklide: 2
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 198Pt (7.914 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:      
194W 195Re 196Os 197Ir 197mIr
(0.115 MeV)
198Pt 199Au 199mAu
(0.5489 MeV)
200Hg 201Tl 201mTl
(0.9192 MeV)
202Pb 202mPb
(2.1699 MeV)
202mPb
(4.1429 MeV)
202mPb
(5.3459 MeV)
203Bi
203mBi
(1.0981 MeV)
203mBi
(2.0415 MeV)
204Po 205At 205mAt
(2.3397 MeV)
206Rn 207Fr 208Ra
208mRa
(1.8 MeV)
209Ac 210Th      
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung