93, Neptunium (Np)

Neptun (röm. Mythologie), Planet Neptun

Verbreitung:

         
  Nd Pm Sm  
  U Np Pu  
   
         
Erde, Gesamt: unbekannt
Erdhülle 16 km: 0.04 fg/kg
Erdkruste kontinental: unbekannt
Ozeane: unbekannt
Atmosphäre: unbekannt
Rang: unbekannt
   
Sonnensystem:   Universum:  
pro 1 Mio. Si-Atome: unbekannt pro 1 Mio. Si-Atome: unbekannt
Massenanteil: unbekannt Massenanteil: unbekannt
Rang: unbekannt Rang: unbekannt
       
Sonne:   Anreicherung gegenüber Universum (logarithmisch):
pro 1 Mio. Si-Atome: unbekannt Sonne: unbekannt
Massenanteil: unbekannt Sonnensystem: unbekannt
Rang: unbekannt Erde: unbekannt
       
Merkur, Gesamt: unbekannt Mars, Gesamt: unbekannt
Rang: unbekannt Mars, Kruste:  
    Rang: unbekannt
Venus, Gesamt: unbekannt    
Rang: unbekannt    

Mensch: unbekannt    
Rang: unbekannt