98, Californium (Cf)

US-Bundesstaat California

Isotope:

         
  Tb Dy Ho  
  Bk Cf Es  
   
         
 
Nuklide:  
Anzahl bekannter Nuklide: 21
Anzahl Kernisomere: 1
Anzahl natürlicher Nuklide: 0
Anzahl stabiler Nuklide: 0
   
Stabilität:      
Maximale Bindungsenergie: 240Cf (7.51 MeV/u)
       
Liste der Nuklide:  
237Cf 238Cf 239Cf 240Cf 241Cf 242Cf 243Cf 244Cf
245Cf 246Cf 247Cf 248Cf 249Cf 249mCf
(0.145 MeV)
250Cf 251Cf
252Cf 253Cf 254Cf 255Cf 256Cf    
Legende:
β+-Emitter
p-Emitter
K-Einfänger
Doppelter
K-Einfänger
Stabiles Nuklid Doppelter
β--Emitter
β--Emitter
n-Emitter
α-Emitter Cluster-Emitter Spontanspaltung